VZN 157 zmeny 2019

01.02.2019

S poľutovaním oznamujem fakt, že na včerajšom mimoriadnom zastupiteľstve mesta Košice sa vôľa ani záujem nenašli, aby sa aspoň čiastočne vyšlo v ústrety zdravotne ťažko postihnutým motoristom. Po odmietnutí základnej pripomienky a požiadavky na úpravu §9 ods. f nebola prijatá ani v upravenej podobe, ktorá by umožňovala parkovanie tzp motoristov mimo vyhradených miest po dobu maximálne 2 hodiny bez úhrady. Tak sa súčasní poslanci, ktorí za požiadavku nezahlasovali, zaradili do šíku tých predošlých, ktorí 3 roky odmietali akýkoľvek ústretový krok ku komunite zdravotne ťažko postihnutých občanov. Ich konanie včera má veľa spoločné s diletantizmom a diskrimináciou práv osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku.   

Vytvorte si webové stránky zdarma!