Postavme spoločne tolerantné Košice pre život nás všetkých

Ing.Otília Horrocks

Tančeky okolo košického parkovania

Polemika, či pripomienky ku VZN 157 o parkovaní v Košiciach

Úprimne, nebaví ma neustála téma parkovania v Košiciach. Už sa táto téma vrtí dlho a pomaly, akoby tu pomaly iné problémy neboli.

Parkovanie tam, tu, zóny, rezidenčné karty, platnosť, neplatnosť platieb, predplatného, neustále kradnutie plôch z chodníkov, kde sa hýbu pešiaci a to je tá najzraniteľnejšia skupina, deti, mamičky s kočíkmi, dôchodcovia, invalidi, vozíčkari, ale aj cyklisti, čo sa do dopravného koridoru nevojdú a občas aj šoféri, čo vymenili pohyb chodidiel na pedáloch za ten prapôvodný, čo nám dala matka príroda do daru hneď na začiatku nášho bytia.

Nuž, ak načrieme do minulosti, bolo x času na riešenie dopravnej politiky, na koncepciu, na naplánovanie kapacít, posúdenie priepustnosti jednotlivých dopravných koridorov a to ruka v ruke s územným plánom, plánom rozvoja mesta, pozemáckymi a dopravnými stavebnými úradmi, čo si akosi neporozumeli a nekoordinovali zastavanosť. (napr. lievik v Čermeli na ceste druhej triedy) Všetky väčšie mestá majú problém a riešia to. Mám pocit, že toto mesto väčším nie je a správa sa tak, je len provinčným mestom so širokou prebujnelou samosprávou. Mesto si však v minulosti zaplatilo takéto vízie a ... 

https://cykloproblematika.blogspot.com/2016/01/strategia-dopravy-pre-ke-za-milon.html . Nuž za naše, Rišo.

No ako si sme si už zvykli a... pokr. 

Článok bol zaslaný vedeniu mesta a je k dispozícií na vedenie odborného dialógu


Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Pred rokom v tomto čase som presviedčala vedenie mesta o priznaní úľavy pri poplatku za odpad pre ťažko zdravotne postihnuté deti a dospelých... tohto roku sa o to snaží poslanec pán Strojný, viac v nasledovnom blogu

Do 22.11.2020 je možné sa zapojiť do tohtoročného projektu MČ Západ v Košiciach. Viac informácií poskytuje web MČ a zopár inšpirácií aj tento blog

Využila som možnosť pripomienkovať opätovne VZN 157 o parkovaní v Košiciach a v lehote do 15.6.2020 som zaslala Magistrátu mesta Košice opätovne návrh na úpravu §9 písmeno f, týkajúceho sa parkovania ťzp motoristov v meste Košice

Mesto Košice má v pláne ešte väčšou úľavou na dani z nehnuteľnosti podporiť vlastníkov nehnuteľnosti seniorov a zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov v našom meste, čo je vítaná správa. Avšak táto položka sa netýka zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí nie sú a nikdy nebudú z titulu svojho postihnutia byť vlastníkmi nehnuteľnosti. Preto som...

Zapojila som sa do aktivity košickej mestskej časti Západ, ktorá sa volá Nápad pre Západ. Cieľom projektu je "vypočuť hlas občana" a nechať ho rozhodovať a tak realizovať projekty prospešné pre ostatných obyvateľov, ktoré navrhli samotní obyvatelia.

V posledných mesiacoch prebehla rekonštrukcia prevádzky Lidl na Moldavskej ceste v Košiciach, nemohla nikomu uniknúť snaha o byť "smart" IN. Ale vyvstáva otázka na dôvodom prečo sa zabudlo byť aj "smart" out, teda pred budovou prevádzky? Dlhé roky slúžiace 2 Reserve vyhradené parkovacie miesta aj s rampou v tesnej blízkosti ako vchodu do...

Už ste určite postrehli úbytok vyhradených parkovacích miest tzp v meste Košice, hlavne v spoplatnených zonach. Na podklade info zákona sa vie povedať, ako mesto Košice /ne/dodržuje zákony, vyhlášky, normy a medzinárodné dohovory o tvorbe vyhradených parkovacích miest. Na základe nezvratných dôkazov priamo od Mesta Košice som oslovila poslancov v...

K napísaniu dnešného príspevku, ktorý bude akýmsi zamyslením sa, ma naviedlo oznámenie Mesta Košice na ich webovej stránke o zverejnení možnosti pripomienkovať dalšiu úpravu VZN 157 o parkovaní v meste Košice s plánovanou platnosťou od 1.5. 2019.

Odľahčovacia služba je sociálna služba určená IBA fyzickým osobám - opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci príspevku na opatrovanie UPSVR. V čase, kedy sa táto služba poskytuje, sa osobe odkázanej na opatrovanie poskytuje iná sociálna služba, napríklad priamo v domácnosti, v dennom stacionári alebo v...

Za posledný mesiac som podala na Magistráte mesta Košice viacero žiadostí o informácie týkajúce sa vyhradených parkovacích miest v našom meste, stále čakám na kompetentné odpovede a akonáhle ich budem vedieť, oboznámim s nimi verejnosť. Verím, že čoskoro by sme mohli byť svedkami kvalitatívne odlišného prístupu k zdravotne postihnutým motoristom...

V meste sme zachytili úbytok vyhradených parkovacích miest, a preto sme požiadali Mesto Košice o vyjadrenie sa k tejto neutešenej situácii. O odpovedi od kompetentných na túto tému budeme verejnosť informovať.

Pred niekoľkými dňami som podala návrh na značenie parkovacích miest na uliciach v miestnej časti za účelom predchádzania chaotického parkovania a zvýšenia kultúry aj počtu parkovacích miest. Myslím, že trocha farby a dobrovoľníckeho ducha by za tie miesta aj pokoj medzi obyvateľmi stálo.

S poľutovaním oznamujem fakt, že na včerajšom mimoriadnom zastupiteľstve mesta Košice sa vôľa ani záujem nenašli, aby sa aspoň čiastočne vyšlo v ústrety zdravotne ťažko postihnutým motoristom. Po odmietnutí základnej pripomienky a požiadavky na úpravu §9 ods. f nebola prijatá ani v upravenej podobe, ktorá by umožňovala parkovanie tzp motoristov...

Ako málo je parkovacích miest pre zdravotne postihnutých motoristov nás presvedčujú dennodenné skúsenosti z ulíc mesta. Stretnete sa s ulicami, kde sa nenájde ani jedno ťzp parkovacie miesto, alebo nájdete iný extrém, a to napríklad taký, že na parkovacích miestach pre 3 vozidlá ťzp motoristov stoja až 4 vozidlá. Je otázkou nezodpovedanou, či...

Vedenie mesta Košice sa pripravuje na mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva 31.1.2019 s jedinou témou, a to témou parkovania. Javí sa to ako reakcia na jednania s firmou EEI ale aj na podnety zo strany verejnosti k novozavedenej parkovacej politike, ktorá funguje iba zopár dní, ale už stihla vyvolať rozpaky a rozčarovanie v spoločnosti....

Dnes Vás môžem potešiť správou o prísľube vedenia mesta zaoberať sa našou iniciatívou a návrhom na zníženie poplatku za komunálny odpad pre ťzp osoby v Košiciach. Nech sa páči, presvedčte sa.

Minulý týždeň bol na nové vedenie Magistrátu Mesta Košice a novozvolených poslancov košického mestského zastupiteľstva adresovaný list s návrhom na zníženie poplatku za komunálny odpad pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, konkrétne pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s...

Je bežne známe, že v prípade potreby pomoci zo strany mestskej polície na parkovacích miestach je možné sa obrátiť na linku 159. Najnovší poznatok je ten, že MP môžete kontaktovať aj na ich stálych číslach ich staníc, napr. ak je problém na Juhu, Barci a Šebastovciach, kontaktujete stanicu Juh, ak je problém na Terase, voláte stanicu Západ etc....

Dnes som na parkovisku pri Lidl v Cassovia centre na vlastné oči zažila to, o čom aj vrabce už čvirikajú...Zdatný muž stredného veku športovej postavy zaparkoval vozidlo na vyhradenom parkovacom mieste pre tzp vodičov, vyložil parkovací preukaz na palubnú dosku a svižným krokom v pohode odkráčal do obchodného centra. Podotýkam, že nikoho so...

Situácia na parkovacích miestach pre ťzp občanov v Košiciach sa nelepší, žiaľ. Každý deň tá istá nepríjemná skúsenosť, parkovacie miesto zabraté neoprávnene vodičom bez parkovacieho preukazu...Nech sa páči zopár príkladov z dnešného dňa, presnejšie nadobudnuté behom 1 hodiny. Ostáva len veriť, že nové vedenie miesta bude načúvať aj ťažko zdravotne...

Na úvod otázka: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by ste sa cítili a reagovali, ak by sa na Vašom pozemku alebo vo Vašom byte zabýval cudzí človek? Viete, aké pocity by Vás premohli a akými reakciami by ste nato odpovedali?? Ak poznáte na tieto otázky odpovede, potom si dovolím otázky: Nemá zdravotne postihnutá osoba, resp. invalid, ktorá/ý/...

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o poplatkoch za komunálny odpad č.131 hovorí o povinnosti platiť fyzickým osobám za odpad v domácnosti a s malými zmenami platí niekoľko rokov. V paragrafe §6 v bode 2 toto VZN špecifikuje konkrétne skupiny obyvateľstva Košíc, ktorým dáva mesto úľavy z tohto poplatku za účelom zmiernenia zákona, ako sú...

Vyrovnať sa so stratou slobody pohybu vo vlastnom domove je veľmi náročné. Na stavebné úpravy potrebné k zvýšeniu kvality života imobilným občanom poskytuje štát finančný tzv.peňažný príspevok, ktorý žiadate na príslušnom úrade UPSVR podľa miesta bydliska. Najčastejšie sa poskytuje príspevok na úpravu bytu, domu či garáže, ale aj finančný príspevok...

viac na BLOG

ČO SA PÍŠE A DEJE 

košický región

MČ Západ

MČ KE ZÁPAD VŠETKY RSS KANÁLY, ČLÁNKY

viac aj na SAMOSPRÁVA

iMeteo.sk