Seniori

06.10.2018

Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu augusta tohto roku takmer 1,1 milióna starobných dôchodcov, seniorov. To napríklad znamená, že v Košiciach je každý piaty obyvateľ Košíc v seniorskom veku. Mesto Košice ponúka košickým mobilným seniorom na vyžitie a aktivity kluby seniorov a možnosť stravovania v jedálňach. Podstatne iná je situácia v starostlivosti mesta o seniorov so sťaženou mobilitou a o odkázaných seniorov. Hoci mesto proklamuje možnosť opatrovateľskej služby, neznamená to, že ju každému seniorovi v núdzi aj poskytne. Jedným z dôvodov je nedostatok kapacít opatrovateľov a ďalším je nedostatok kapacít lôžok v sociálnych zariadeniach. 

Nato aby rodina odkázaného seniora nesuplovala mesto navrhujem dať príležitosť dlhodobo nezamestnaným občanom v produktívnom veku podieľať sa na pomoci seniorom v domácnostiach alebo pri prechádzkach a sprevádzaní k lekárom, do obchodu či úradov. Veľkou pomocou, a to nielen pre seniorov, ale aj pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, by bolo zriadenie sociálneho taxíka, čím by sa preprava týchto skupín obyvateľstva zefektívnila, bola by komfortnejšia a bezpečnejšia. 

Na predchádzanie zbytočných úmrtí seniorov v domácnostiach by som navrhovala zavedenie asistenčnej služby vo forme alarmov za účelom privolania asistencie alebo pomoci v núdzi. Jednoduchými riešeniami poukazujem na zlyhanie organizačnej zložky sociálnej pomoci ľudom v núdzi, formy a spôsoby pomoci je treba riešiť v predstihu a kedže v našom meste sa na to zabúda, bolo by žiadúce to zmeniť v prospech občanov.