Parkovanie v Košiciach

04.06.2018

Zavadzajúce autá na chodníkoch a všetko v rámci predpisov. Chodci nemajú miesto na chodníkoch v Košiciach. Aj postihnutí občania majú problémy pohybovať sa bezpečne na chodníkoch. Polícia parkovanie áut spolu so samosprávou mesta tento zlozvyk tolerujú a neplánujú to meniť. Zodpovednosť nechce mať nik, ale to len do doby kedy sa stane nešťastie. Treba si uvedomiť, že chodníky sú pre chodcov a vytvoriť adekvátny počet parkovísk alebo garáží pre autá. Zaberanie chodníkov v meste je neprípustné. Budem apelovať na bezpečnosť všetkých chodcov na chodníkoch.