Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové

Pred rokom v tomto čase som presviedčala vedenie mesta o priznaní úľavy pri poplatku za odpad pre ťažko zdravotne postihnuté deti a dospelých... tohto roku sa o to snaží poslanec pán Strojný, viac v nasledovnom blogu

Do 22.11.2020 je možné sa zapojiť do tohtoročného projektu MČ Západ v Košiciach. Viac informácií poskytuje web MČ a zopár inšpirácií aj tento blog

Využila som možnosť pripomienkovať opätovne VZN 157 o parkovaní v Košiciach a v lehote do 15.6.2020 som zaslala Magistrátu mesta Košice opätovne návrh na úpravu §9 písmeno f, týkajúceho sa parkovania ťzp motoristov v meste Košice

Mesto Košice má v pláne ešte väčšou úľavou na dani z nehnuteľnosti podporiť vlastníkov nehnuteľnosti seniorov a zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov v našom meste, čo je vítaná správa. Avšak táto položka sa netýka zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí nie sú a nikdy nebudú z titulu svojho postihnutia byť vlastníkmi nehnuteľnosti. Preto som...

Zapojila som sa do aktivity košickej mestskej časti Západ, ktorá sa volá Nápad pre Západ. Cieľom projektu je "vypočuť hlas občana" a nechať ho rozhodovať a tak realizovať projekty prospešné pre ostatných obyvateľov, ktoré navrhli samotní obyvatelia.

V posledných mesiacoch prebehla rekonštrukcia prevádzky Lidl na Moldavskej ceste v Košiciach, nemohla nikomu uniknúť snaha o byť "smart" IN. Ale vyvstáva otázka na dôvodom prečo sa zabudlo byť aj "smart" out, teda pred budovou prevádzky? Dlhé roky slúžiace 2 Reserve vyhradené parkovacie miesta aj s rampou v tesnej blízkosti ako vchodu do...

Už ste určite postrehli úbytok vyhradených parkovacích miest tzp v meste Košice, hlavne v spoplatnených zonach. Na podklade info zákona sa vie povedať, ako mesto Košice /ne/dodržuje zákony, vyhlášky, normy a medzinárodné dohovory o tvorbe vyhradených parkovacích miest. Na základe nezvratných dôkazov priamo od Mesta Košice som oslovila poslancov v...

viac na BLOG