SAMOSPRÁVA

čo sa deje

Mestské časti

stav 2018Staré Mesto

Adresa: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice

Telefón: +421 55 6222026
Mobil:
Fax:
E-mail: starosta@kosice-city.sk

Web: www.kosice-city.sk

Starosta: Mgr. Ľubomír Grega

Barca

Adresa: Abovská 32, 040 17 Košice
Telefón: +421 55 7262411
Mobil:
Fax:
E-mail: mubarca@stonline.sk

Web: www.barca.sk/

Starosta: František Krištof 

Dargovských hrdinov

Adresa: Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Telefón: +421 55 3009001
Mobil:
Fax:
E-mail: m-urad@kosice-dh.sk

Web: www.kosice-dh.sk/

Starosta: Mgr. Jozef Andrejčák

Džungľa

Adresa: Člnková 27, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6322475
Mobil:
Fax:
E-mail: mu.dzungla@post.sk

Web:
Starosta: Mgr. Ing. Adriana Balogová

Juh

Adresa: Smetanova 4, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 7208000
Mobil:
Fax:
E-mail: urad@kosicejuh.sk

Web: www.kosicejuh.sk

Starosta: JUDr. Jaroslav Hlinka

Kavečany

Adresa: Široká 17/A, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6334100
Mobil:
Fax:
E-mail: starosta.kavecany@kosice.sk

Web: www.kosicekavecany.sk

Starosta: JUDr. Martin Balčík

Košická Nová Ves

Adresa: Mliečna 1, 040 14 Košice
Telefón: +421 55 6713974
Mobil:
Fax: 421 55 6713974
E-mail: mcknv@netkosice.sk

Web: www.kosickanovaves.sk

Starosta: Ing. Milan Lesňák

Krásna

Adresa: Opátska 18, 040 18 Košice
Telefón: +421 55 6852128
Mobil:
Fax: +421 55 6852874
E-mail: sekretariat@kosicekrasna.sk

Web: www.kosicekrasna.sk

Starosta: JUDr. Marek Kažimír

KVP

Adresa: Trieda KVP 1, 040 23 Košice
Telefón: +421 55 7890610
Mobil:
Fax: +421 55 6430256

E-mail: sekret@mckvp.sk

Web: www.mckvp.sk

Starosta: Ing. Alfonz Halenár

Lorinčík

Adresa: Lorinčík 15, 040 11 Košice
Telefón: 421 55 7898990
Mobil: 421 911 216047
Fax: 421 55 7898990
E-mail: urad@lorincik.eu

Web: www.lorincik.eu

Starosta: Damián Exner

Lunik IX

Adresa: Krčméryho 2, 040 11 Košice
Telefón: 421 55 6435252
Mobil:
Fax:

E-mail: lunik9@centrum.sk

Web: www.mclunik9.sk

Starosta: Marcel Šaňa

Myslava

Adresa: Pod horou 22, 040 16 Košice
Telefón: +421 55 7897971
Mobil:
Fax:
E-mail: myslava@internetkosice.sk

Web: www.myslava.eu

Starosta: Ing. Iveta Šimková

Nad Jazerom

Adresa: Poludníková 7, 040 12 Košice
Telefón: 421 55 3027711
Mobil:
Fax: 421 55 6741690
E-mail: sekretariat@jazerokosice.sk

Web: www.jazerokosice.sk

Starosta: Ing.Mgr. Lenka Kovačevičová

Pereš

Adresa: Krompašská 54, 040 11 Košice
Telefón: +421 55 6229664
Mobil: +421 918 461790
Fax:
E-mail: info@mcperes.sk

Web: www.mcperes.sk

Starosta: Ing. Jozef Karabin, MBA

Poľov

Adresa: Ulica Dolina 2, 040 15 Košice
Telefón: 421 55 6845106
Mobil:
Fax: 421 55 6845106
E-mail: sekretariat@mcpolov.sk

Web: www.mcpolov.sk

Starosta: Ing. Ladislav Brada

Sever

Adresa: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Telefón: 421 55 6324773
Mobil:
Fax:
E-mail: info@kosicesever.sk

Web: www.kosicesever.sk

Starosta: Marián Gaj

https://www.kosicesever.sk/poslanci

Sídlisko Ťahanovce

Adresa: Americká trieda 15, 040 13 Košice
Telefón: +421 55 6362582
Mobil:
Fax: +421 55 6362585
E-mail: mutah@tahanovce.sk

Web: www.tahanovce.net

Starosta: JUDr. Cyril Betuš

Šaca

Adresa: Železiarenská 9, 040 15 Košice

Telefón: +421 055 7260811
Mobil:
Fax: +421 055 6842535
E-mail: saca@saca.sk

Web: www.saca.sk

Starosta: Ing. Daniel Petrík

Šebastovce

Adresa: Podbeľová 1, 040 17 Košice
Telefón: +421 55 6768007
Mobil: +421 907 995912
Fax: +421 55 6768007
E-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Web: www.sebastovce.sk

Starosta: Monika Puzderová

Ťahanovce

Adresa: Ťahanovská 28, 040 13 Košice
Telefón: +421 055 6369428
Mobil: +421 905 364647
Fax: +421 055 6369428
E-mail: info@tahanovce.eu

Web: www.tahanovce.eu

Starosta: Ing. Ján Nigut

Vyšné Opátske

Adresa: Nižná úvrať 25, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6763136
Mobil:
Fax: +421 55 6763136
E-mail: starosta.opatske@kosice.sk

Web: www.vysneopatske.sk

Starosta: Ing. Viktor Mikluš

Západ

Adresa: Trieda SNP 39, 040 11 Košice
Telefón: +421 55 7883200
Mobil: +421 908 799307
Fax: +421 55 7883209
E-mail: miestnyurad@kosicezapad.sk

Web: www.kosicezapad.sk 

Starosta: Ing. Ján Jakubov

RSS - infokanál Košice - MČ západ

ÚRADNÁ TABUĽA KOŠICE MESTO