Zníženie poplatku za odpad pre Tzp osoby v Košiciach

15.12.2018

Minulý týždeň bol na nové vedenie Magistrátu Mesta Košice a novozvolených poslancov košického mestského zastupiteľstva  adresovaný list s návrhom na zníženie poplatku za komunálny odpad pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, konkrétne pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom bývajúcich v Košiciach. Predložený návrh počíta s úľavou 50% na poplatku za komunálny odpad, je to maximálna výška úľavy akú v súčasnosti Mesto poskytuje seniorom nad 62 rokov a dátumom platnosti od 1.1.2020. Verím v ústretovosť nového vedenia. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!