Vyťaženosť ťzp parkovacích miest v Košiciach

29.01.2019

Ako málo je parkovacích miest pre zdravotne postihnutých motoristov nás presvedčujú dennodenné skúsenosti z ulíc mesta. Stretnete sa s ulicami, kde sa nenájde ani jedno ťzp parkovacie miesto, alebo nájdete iný extrém, a to napríklad taký, že na parkovacích miestach pre 3 vozidlá ťzp motoristov stoja až 4 vozidlá. Je otázkou nezodpovedanou, či skutočne sú to vodiči so zdravotným postihnutím, ktorí tam parkujú...alebo sa držia hesla veľa dobrých zdravotne postihnutých sa zmestí do malého priestoru...Výsledok je ten istý: parkovacích miest v Košiciach pre zdravotne postihnutých občanov je žalostne málo. Veríme, že po obdržaní nášho obsiahleho materiálu nové vedenie Mesta Košice podnikne kroky k zlepšeniu situácie na tomto poli.   

Vytvorte si webové stránky zdarma!