Vyhodnotenie pripomienky Komisiou legislatívy pri MZ

19.04.2019

V lehote na pripomienkovanie VZN 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice som doručila návrh na úpravu §9 písmeno f) v nasledovnom znení: 

§9 Oslobodenie od úhrady

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené

f) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 4.

Svoj návrh som odôvodnila tak ako je vidieť na priloženej fotke č.1, súčasne je vidieť vyhodnotenie pripomienky touto komisiou.

Komisia legislatívno právna sa návrhom zaoberala a vydala nasledovné stanovisko resp.uznesenie na fotke č.2

Teší ma aspoň jedna skutočnosť, že konečne opravili "podľa odseku 4", pretože doteraz sa vodiči ťzp mali preukazovať služobným preukazom mesta😃

Mimochodom všetky texty sú dostupné na web mesta Košice. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!