Stav technických vybavení, stav predpisov, umiestňovanie piktogramov, vybavenie križovatiek, ihrísk, parkovísk, zelených plôch, zastavaných území v meste

04.06.2018

V poslednom čase sa hendikepovaným občanom vychádza v ústrety pri prekonávaní bariér . Pribúdajú bezbariérové prístupy do nových objektov, kultúrne ustanovizne vytvárajú podmienky pre to, aby sa na verejné vystúpenia dostali aj vozičkári. Naše mesto pri opravách a rekonštrukciách električkových tratí vytvára bezbariérové verejné priestory. Nie vždy však k úplnej spokojnosti npr.vozíčkárov. Na vychádzky do ulíc mesta a do prírody v okolí nieto vela optimizmu. STAV KRIZOVATIEK, CHODNIKOV ETC Avšak v rámci projektu Tatry bez bariér boli v uplynulých rokoch upravené alebo nanovo vybudované turistické trasy vhodné aj pre pohybovo hendikepovaných turistov. Prvé štyri sprístupnili Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) v spolupráci so spoločnosťou Hartmann-Rico už v roku 2007. Neskôr k nim pribudli ďalšie trasy. V súčasnosti je na území TANAP a Pienin prístupných osem značkovaných turistických chodníkov pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu o celkovej dĺžke 31 kilometrov.


Bezbariérová zastávka MHD Cassovar Košice

Mesto Košice zrealizovalo bezbarierový prístup k zastávke MHD, ktorý však vyvolával obavy ohľadom bezpečnosti účastníkov. Dnes 23.júla sa mi podarilo vyjednať jeho úpravu, ako je vidieť na pláne vedľa, má sa uskutočniť v priebehu augusta spolu s úpravou priľahlého schodiska. Požiadavku na zriadenie prístrešku a lavičky v ňom budem riešiť separátnou žiadosťou na MMK. Skvelé😊

Hojdačka pre zdravotne postihnuté osoby by bola vítaná v Košiciach

Kontakt s výrobcom je nadviazaný, začína sa práca na tomto prokekte😊