Školy, kluby, sociálne zariadenia a organizácie venujúce sa ZŤP na území mesta Košice a kraja

04.06.2018

Spojená špeciálna škola a praktická škola Vojenská ulica, Košice www.spojvojke.sk

Autistické centrum Rubikon Myslava, Košice www.acrubikon.sk

Klub Forresta Gumpa Užhorodská 8, Košice

Detský klub, Ťahanovské hriadky, Košice

Slovenský Červený kríž, Komenského 19, Košice

LUX Opatovská cesta 97, Košice

Domko, Park Mládeže 3, Košice

Radosť Bauerova 1, Košice

Klub cystickej fibrozy, Lofflerova 2, Košice