Pripomienky k Návrhu na zmenu VZN 157 o parkovaní v Košiciach

16.01.2019

Na oficiálnej stránke mesta Košice www.kosice.sk bol publikovaný Návrh na zmenu VZN 157 o parkovaní v Košiciach, ku ktorému je možné zasielať pripomienky do 27.1.2019.

https://www.kosice.sk/clanok/navrh-na-zmenu-vzn-c-157-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel-na-vymedzenom-uzemi-mesta-kosice


Vytvorte si webové stránky zdarma!