Pravidlá a pomoc pre ZŤP - postupy k úradom, vybavovačky

05.06.2018

POMOC štátu

Na internetovej stránke www.upsvar.sk v sekcii Občan so zdravotným postihnutím nájdete všetky dôležité návody a pokyny napríklad ako postupovať pri vybavovaní príspevkov, preukazu na parkovanie atd.

Na internetovej stránke www.socpoist.sk v sekcii Invalidný dôchdok nájdete postup pri vybavovaní invalidného dôchodku, platný už pre 18 ročné zdravotne postihnuté dieťa.

POMOC mesta

Na internetovej stránke www.kosice.sk máte možnosť sa oboznámiť ako vie mesto Košice pomôcť v sociálnej oblasti: Mesto na Vašu žiadosť vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s ktorým podľa miesta bydliska navštívite MČ, ktorá Vám bude zabezpečovať pomoc.