Petícia na prospech ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov mesta Košice

25.11.2019

Mesto Košice má v pláne ešte väčšou úľavou na dani z nehnuteľnosti podporiť  vlastníkov nehnuteľnosti seniorov a zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov  v našom meste, čo je vítaná správa. Avšak táto položka sa netýka zdravotne postihnutých obyvateľov, ktorí nie sú a nikdy nebudú z titulu svojho postihnutia byť vlastníkmi nehnuteľnosti. Preto som ako kompenzáciu tohto faktu ešte minulý tok navrhla vedeniu mesta Košice upraviť VZN 131 o poplatkoch za komunálny odpad tak, aby sa  do úľav zaradili nielen seniori, ale aj osoby so zdravotným postihnutím, čo bolo a je v zmysle zákona možné, žiaľ porozumenie som nenašla, ako vyplýva zo zverejnených info v tlači či FB. Mrzí ma, že táto skupina obyvateľov, a to sú v tom i ťzp deti nad 5 rokov veku, je na pokraji záujmu pomoci v reálnom živote, bez rozdielu farieb vládnucich štruktúr. Tak som vytvorila petíciu s nasledovným zameraním, ktorá vlastne bude obrazom toho, ako verejnosť Košíc praje tejto skupine obyvateľov. Nech sa pači

https://www.peticie.com/peticia_obyvateov_koic_za_znienie_poplatku_za_komunalny_odpad_pre_fo_s_tzp_a_fo_s_tzp_s_a_zaradenie_tychto_skupin_obyvatestva_do_vzn_131_6_bod_2_mesta_koice_s_uinnosou_od_112020?fbclid=IwAR1cj3cYFlomoVGi4KuX_zQEc-LkbgYYOrhGtlMLAj6Zvcot9XpzO1YvHRM


Vytvorte si webové stránky zdarma!