Otáznik vo VZN Mesta Košice

19.11.2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o poplatkoch za komunálny odpad č.131 hovorí o povinnosti platiť fyzickým osobám za odpad v domácnosti a s malými zmenami platí niekoľko rokov. V paragrafe §6 v bode 2 toto VZN špecifikuje konkrétne skupiny obyvateľstva Košíc, ktorým dáva mesto úľavy z tohto poplatku za účelom zmiernenia zákona, ako sú seniori, osamelí seniori, deti do 5 rokov alebo viacpočetné rodiny. Podľa môjho názoru, by sa žiadalo do skupiny, ktorej Mesto takto vychádza roky v ústrety, zaradiť aj zdravotne postihnutých obyvateľov mesta Košice. Preto sa pripravuje podpisová akcia s podnetom pre nové mestské zastupiteľstvo za účelom zaradenia zraniteľných zdravotne ťažko postihnutých občanov do skupiny obyvateľov, ktorým mesto Košice pomáha aj formou úľavy na poplatku za komunálny odpad. Nepoznám dôvod, prečo do dnes boli zdravotne postihnutí občania v tomto vynechaní, kvázi zabudnutí, ale dnes verím v ústretovosť mesta v tejto otázke.    
Vytvorte si webové stránky zdarma!