Odľahčovacia služba v Košiciach

10.03.2019

Odľahčovacia služba je sociálna služba určená IBA fyzickým osobám - opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v rámci príspevku na opatrovanie UPSVR. V čase, kedy sa táto služba poskytuje, sa osobe odkázanej na opatrovanie poskytuje iná sociálna služba, napríklad priamo v domácnosti, v dennom stacionári alebo v pobytovom zariadení. Opatrovateľ má v kalendárnom roku nárok na 30 dní odľahčovacej služby bez straty príspevku a môže ho čerpať aj prerušovane, po jednotlivých dňoch. Služba má umožniť opatrovateľovi oddýchnuť si nielen od náročnej fyzickej práce, ale často aj od psychickej námahy. Žiaľ, hoci to vyzerá na prvý pohľad alebo prečítanie skvele a ústretové, realita bežného života ukazuje druhú stranu mince. 

V čase, kedy má opatrovateľ využívať odľahčovaciu službu, OBEC je povinná zabezpečiť sociálnu službu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa jej výberu v takom rozsahu, ako je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, všetko na podklade už vydaného posudku UPSVR. A zrazu je tu kameň úrazu, pre ktorý iba nepatrné množstvo žiadostí o odľahčovaciu službu smeruje na samosprávy : alebo je služba pre opatrovateľa finančne nedostupná alebo Samospráva nedokáže náhradnú sociálnu službu zabezpečiť, napríklad z dôvodu nedostatku kapacít, či ľudských, či finančných , a tým sa stáva táto odľahčovacia služba nefunkčná v realite bežného života.   

Hlavne rodičia detí so zdravotným postihnutím vedia, aké výzvy im život s postihnutým dieťaťom prináša, 24 hodín denne, 365 dní v roku. Budem sa snažiť otvoriť otázku fungovania odľahčovacej služby v našom meste Košice z pozície členky komisie sociálnej a bytovej pri mestskom zastupiteľstve a verím v pochopenie všetkých kompetentných v procese zlepšovania bežného života rodín s členom s ťažkým zdravotným postihnutím v našom meste.  

Vytvorte si webové stránky zdarma!