Očakávané rokovanie MZ 11.4.2019

03.04.2019

Už ste určite postrehli úbytok vyhradených parkovacích miest tzp v meste Košice, hlavne v spoplatnených zonach. Na podklade info zákona sa vie povedať, ako mesto Košice /ne/dodržuje zákony, vyhlášky, normy a medzinárodné dohovory o tvorbe vyhradených parkovacích miest. Na základe nezvratných dôkazov priamo od Mesta Košice som oslovila poslancov v komisii dopravy a výstavby pri MZ a dnes som dokonca dostala slovo priamo na tejto komisii s možnosťou vysvetliť neutešenú situáciu v meste. Javí sa, že sa "ľady pohnú" a na najbližšom zasadaní MZ 11.4.2019 poslanci vyjdu v ústrety aj zdravotne postihnutým motoristom. Držte palce.

Vytvorte si webové stránky zdarma!