Mimoriadne zasadanie MZ Košice

12.01.2019

Vedenie mesta Košice sa pripravuje na mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva 31.1.2019 s jedinou témou, a to témou parkovania. Javí sa to ako reakcia na jednania s firmou EEI ale aj na podnety zo strany verejnosti k novozavedenej parkovacej politike, ktorá funguje iba zopár dní, ale už stihla vyvolať rozpaky a rozčarovanie v spoločnosti. Mesto Košice má záujem meniť Všeobecne záväzné nariadenie č.157 Mesta Košice, a preto je potrebné využiť príležitosť tak, aby nové VZN zohľadňovalo potreby zdravotne ťažko postihnutých motoristov v meste Košice. Bolo by vhodné predložiť návrh úprav z tohto pohľadu, a preto prosím posielajte svoje postrehy a návrhy na úpravu na mail otilia.horrocks@centrum.sk v čo najkratšej možnej dobe. Verme v ústretovosť poslancov aj vedenia mesta.

Vytvorte si webové stránky zdarma!