Lidl na Moldavskej v Košiciach

26.05.2019

V posledných mesiacoch prebehla rekonštrukcia prevádzky Lidl na Moldavskej ceste v Košiciach, nemohla nikomu uniknúť snaha o byť "smart" IN. Ale vyvstáva otázka na dôvodom prečo sa zabudlo byť aj "smart" out, teda pred budovou prevádzky? Dlhé roky slúžiace 2 Reserve vyhradené parkovacie miesta aj s rampou v tesnej blízkosti ako vchodu do polikliniky, tak aj do obchodu boli nahradené prístreškom pre nákupné vozíky... a týmto krokom tieto Reserve miesta zanikli. Pýtam sa, kto túto zmenu odobril, kto stojí za zrušením pôvodného projektu, vedia inštitúcie o tomto na prvý pohľad svojvoľnej zmene, kto háji v našom meste záujmy zdravotne postihnutých občanov???  Cez Facebook si vymieňam korešpondenciu s Lidl, a na môj podnet či žiadosť obnovili zatiaľ 1 miesto Reserve, žiaľ v mieste ťažkého prístupu pre zdravotne postihnutých motoristov, bez rampy ... O priebehu Vás budem informovať.  

Vytvorte si webové stránky zdarma!