Dobrá vec sa podarila (?)

07.07.2019

Ostatné dni v Košiciach boli aj v znamení riešenia taríf Dopravného podniku.

Dopravný podnik totiž vo svojom návrhu oboch alternatív :

https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/9

uvažoval a navrhoval plošné zvyšovanie cestovného, pričom do toho zahrnul aj zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP) , čo by predstavovalo zrušenie ich prepravných zliav, či cestovanie zadarmo. Ináč povedané, mesto si malo zlepšiť svoju finančnú bilanciu z vreciek cca 25 000 invalidných občanov.

Vlastne takýto počin vytláča postihnutých do oblasti marginalizovaných (okrajových) skupín obyvateľstva, až na samý okraj spoločnosti. Hoci to vyznieva pomerne zvláštne, ako ináč možno nazvať takýto návrh, ak výsledkom je ešte zvýšenie ich izolovanosti spolu s finančným dosahom?

Včera 4.7.2019 prebehlo zasadanie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa prerokovával aj tento bod. Výsledkom je, čo sa týka ŽŤP, ponechanie pôvodného stavu - doprava zdarma. Neprišlo to však samo od seba, ale na nátlak verejnosti, najmä občianskeho združenia Bez bariéry a aj s pričinením mojej maličkosti. Pri všetkej skromnosti.

Tu sa z tohto pohľadu dobrá vec podarila. Hurá?

Žiadne hurá sa nekoná. Celkovým hodnotením to však žiadna výhra v skutočnosti nie je. Naopak.

Zvyšovanie cestovného sa nejaví ako koncepčný a systémový krok.

Nestretla som sa s takým asociálnym návrhom, ako podával tento mestský podnik, čo argumentoval tým, že ceny dopravy sa už nejaký rok nezvyšovali. Čitateľ si domyslí súvislosti, ak zoberie do úvahy nedávne povolebné zvyšovanie platov pánov mesta a podnikov, zvyšovanie platov zamestnancov prostredníctvom štrajku a nulovú snahu mesta znižovať svoje výdavky, napríklad z množstva možnosti, znížením počtu mestských častí, či ich zrušením, skvalitnením a odborným realizovaním služieb, vnímaním podnetov od občanov, čo upozorňujú na nedostatky či chyby a rezervy. Odstránením chýb by vznikla finančná kôpka, ktorá by akiste pomohla mestským podnikom. Samozrejme, aj samotné mestské podniky a mesto majú obrovské rezervy. Riešením dopravy systémom hromadnej dopravy by nevznikli trápne hádky, situácie, zmätky a úplne zbytočné problémy s parkovaním v meste. Ovšem parkovanie v meste je slušný biznis, tak načo o neho prísť. Však? Lebo ceny dopravy znova navodia situáciu, že ľudia budú cestovať autami, čo je v úplnom rozpore s predvolebnými sľubmi o zlepšení dopravy, najmä nahradením individuálnou hromadnou. To, že znova stúpne potreba parkovacích miest, je viac než logické. A sme tam. Opäť sa nám mesto zahltí vo svojej nekonečnej nekoncepčnosti a diletantstve vo svojom finančnom apetíte, biznise, čo si samozrejme zaplatíme.

Toto nie je cesta k lepším, zdravším, a hlavne fungujúcim Košiciam ako znel predvolebný slogan.

www.jaropolacek.sk

Vytvorte si webové stránky zdarma!