Cesty a parkovanie v Košiciach

02.11.2018

Doprava v meste je jedným z kľúčových bodov pre uspokojovanie potrieb obyvateľov Košíc. Avšak dennodenne sa stretávame s komplikáciami v nej, pretože v súčasnosti disponuje každá domácnosť minimálne jedným vozidlom a košické cesty a parkovacie plochy neboli dimenzované na tak veľký počet automobilov. Cesty sú preplnené, hlavne v špičkách a nie zriedka doprava kolabuje. Riešením ako odľahčiť premávku je rozširovanie pruhov, avšak reálne je to v minime prípadov, či už z dôvodu nezasahovania do zelene alebo kabeláže. Po vzore metropol by bolo vhodné mať efektívnu a dostupnú mestskú hromadnú dopravu ako aj alternatívne spôsoby prepravy napr. sieť cyklistických chodníkov. Parkovanie by malo odrážať situáciu na cestách. Bolo by pre mesto prepychom nevyberať poplatky za parkovanie, ale každý poplatok musí smerovať do pokladne mesta a využiť v prospech mesta a jeho obyvateľov. Tento system je zaužívaný v každom väčšom meste vo svete. O výške poplatkov a prípadných úľavách je potrebné diskutovať a nechať sa inšpirovať inými mestami.