Autistické centrum v Košiciach

15.08.2018

Špecializované zariadenie,ktoré by poskytovalo odbornú pomoc a starostlivosť  občanom s diagnózou autizmus v pokojnom prostredí v Košiciach je jedným z mojich hlavných cieľov v prípade, že sa úspešne zaradím do radov poslancov v našom mestskom zastupiteľstve po komunálnych voľbách v novembri 2018. V meste momentálne nie je samostatné špecializované stredisko tohto typu, aj keď je treba spomenúť že v niektorých sociálnych zariadeniach majú snahu akomodovať klientov autistov, s rôznym stupňom úspechu. Počet dospelých autistov rapídne stúpa, veď najnovšie štatistiky hovoria o tom, že v každej stovke detí máme 1 autistu. Štát má kapacity pre autistov len v školských zariadeniach do ukončenia povinnej školskej dochádzky, resp. ukončenia školy stredného stupňa.  

Doteraz sa o potrebe zariadenia pre dospelých autistov nehovorilo, z rôznych dôvodov, a ja by som rada túto situáciu zmeniť. Bolo by vhodné, aby štát prihliadal na ich potreby aj v dospelom veku a potreby rodín, ktoré poskytujú starostlivosť a lásku svojim milovaným inak obdareným deťom, vnukom, bratom aj sestrám. Jeden so spôsobov podpory sú aj takéto špecializované centrá, ktoré vedia byť prospešné všetkým zúčastneným stranám.

Mesto Košice tak ako iné samosprávy v našom štáte, má kompetencie aj prostriedky na vytvorenie takého centra pre dospelých autistov, začínajúc projektom a končiac realizáciou, či už využitím starších budov a ich revitalizáciou včítane zabezpečenia bezbariérovosti alebo na pozemkoch vytvorením úplne nového centra. Rozpočet mesta by mal slúžiť aj pre týchto obyvateľov. Ak aj nie, existujú fondy Európskej únie, Norske fondy ... Na prvom mieste treba predovšetkým chcieť ich využiť na takýto účel. Verím, že nájdem podporu obyvateľov Košíc pri naplňaní tohto cieľa.