Ako prekonávať prekážky

17.11.2018
Vyrovnať sa so stratou slobody pohybu vo vlastnom domove je veľmi náročné. Na stavebné úpravy potrebné k zvýšeniu kvality života imobilným občanom poskytuje štát finančný tzv.peňažný príspevok, ktorý žiadate na príslušnom úrade UPSVR podľa miesta bydliska. Najčastejšie sa poskytuje príspevok na úpravu bytu, domu či garáže, ale aj finančný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Čo sa týka bezbariérového pohybu na verejných priestranstvách, Slovensko sa snaží implementovať nariadenia Európskej Únie aj na tomto poli, mnohé Občianske združenia vyvíjajú iniciatívu na odstránenie bariér napr. V železničnej doprave sa o odstránenie bariér snaží a angažuje národná platforma OZ Bezbariéry, ktorá spolupracuje na medzinárodnej úrovni s partnerskými organizáciami a inštitúciami. Ich výsledky podľa posledných správ pocítime už čoskoro všetci, a to je optimistické poznanie. Čo sa týka nášho mesta Košice, naše mesto v posledných mesiacoch vyšlo v ústrety mnohým postrehom verejnosti pri riešení bezbarierovosti, napr. aj opravou bezbariérového prístupu k zastávke Cassovar na Vojenskej ulici v Košiciach. To však nestačí a verím, že nové vedenie mesta nájde viac odvahy riešiť bezbariérové prístupy v meste. Pre benefit všetkých obyvateľov v meste.     
Vytvorte si webové stránky zdarma!