AUTORSKÉ ČLÁNKY, BLOG STRÁNKY

Doprava v meste je jedným z kľúčových bodov pre uspokojovanie potrieb obyvateľov Košíc. Avšak dennodenne sa stretávame s komplikáciami v nej, pretože v súčasnosti disponuje každá domácnosť minimálne jedným vozidlom a košické cesty a parkovacie plochy neboli dimenzované na tak veľký počet automobilov. Cesty sú preplnené, hlavne v špičkách a nie...

Zdravšie Košice, mesto, ľudia, spoločnosť. Zdravšiu atmosféru v našom meste, kde žijeme, pracujeme, študujeme, zabávame sa... Niekedy stačí tak málo, aby sme si to vytvorili. Stačí prísť do volebnej miestnosti a rozhodnúť. Rozhodnúť v prospech nás všetkých, v prospech zdravších, lepších Košíc...Už 10.novembra môžeme spolu mať Zdravšie Košice,...

Seniori

06.10.2018

Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu augusta tohto roku takmer 1,1 milióna starobných dôchodcov, seniorov. To napríklad znamená, že v Košiciach je každý piaty obyvateľ Košíc v seniorskom veku. Mesto Košice ponúka košickým mobilným seniorom na vyžitie a aktivity kluby seniorov a možnosť stravovania v jedálňach. Podstatne iná je situácia v...

Fikcia 

18.08.2018

Košice plánujú jeden deň v týždni usporiadať deň bez áut s cieľom bojovať za zdravšie životné prostredie pre obyvateľov aj znižovaním emisií a znečisťovania vzduchu. Chcú tým umožniť občanom vychutnať si mesto bez obáv z cestnej premávky a oddýchnuť si tak od dopravného chaosu a stresu zažívaného posledných päť rokov na košických cestách a...

Hľadajme spôsoby ako pomôcť zdravotne postihnutým občanom a ich rodinám servisom zo strany kompetentných, nie byrokraciou na úradoch, venovaním sa problematike komplexne. Vidím rezervy v oblasti sociálneho akceptovania v spoločnosti , vo vytváraní podmienok v oblasti života a prostredia v tzv. bezbariérovosti v meste, a pritom existujú jednoduché...

Špecializované zariadenie,ktoré by poskytovalo odbornú pomoc a starostlivosť občanom s diagnózou autizmus v pokojnom prostredí v Košiciach je jedným z mojich hlavných cieľov v prípade, že sa úspešne zaradím do radov poslancov v našom mestskom zastupiteľstve po komunálnych voľbách v novembri 2018. V meste momentálne nie je samostatné špecializované...

Zavadzajúce autá na chodníkoch a všetko v rámci predpisov. Chodci nemajú miesto na chodníkoch v Košiciach. Aj postihnutí občania majú problémy pohybovať sa bezpečne na chodníkoch. Polícia parkovanie áut spolu so samosprávou mesta tento zlozvyk tolerujú a neplánujú to meniť. Zodpovednosť nechce mať nik, ale to len do doby kedy sa stane nešťastie....

Každý z Vás to pozná, to nevyhnutné nutkanie... a Vy nenájdete verejné WC na dosah. Ked sa napríklad ocitnete na autobusovej stanici v Košiciach, zostanete v nemom úžase, pretože toalety sú v dezolátnom stave. Ak by ste chceli navštíviť toalety v obchodných prevádzkach ako Lidl alebo Fresh, neuspejete, bohužiaľ nemajú WC pre ich klientov. Vo...

V poslednom čase sa hendikepovaným občanom vychádza v ústrety pri prekonávaní bariér . Pribúdajú bezbariérové prístupy do nových objektov, kultúrne ustanovizne vytvárajú podmienky pre to, aby sa na verejné vystúpenia dostali aj vozičkári. Naše mesto pri opravách a rekonštrukciách električkových tratí vytvára bezbariérové verejné priestory. Nie vždy...

Je veľa stránok venujúcich sa problematike pomoci a poradenstva invalidom a tzp občanom ,či už https://www.vozickar.info na FB kosicki vozickari, resp spolky pre rodičov s postihnutými deťmi alebo autistickými detičkami. Poradenstvo a napríklad logopédiu ponúka Centrum špeciálno pedagogického poradenstva na Bocatiovej ulici 1 v Košiciach ...

Inšpirácie a nápady ako by mohli a mali vyhradené parkovacie miesta pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a invalidov vyzerať v našom meste tak, aby skutočne mohli poskytovať službu dotyčnému občanovi. Jednou z mojich priorít bude zasadzovať sa za vytvorenie adekvátnych kultivovaných vyhradených miest pre tzp občanov a invalidov v celom meste Košice...